CO JE NOVÉHO

Vánoční dárek: problém vodovodních kohoutků v lese je vyřešen

30.12.2021

Pamatujete na článek o neexistujícím vodovodním kohoutku uprostřed lesa? Pro toho, kdo jej neviděl: od letošního léta jsme řešili nereálný požadavek pro povolení výdejny lesní mateřské školy - zajištění vodovodní přípojky. Tak tenhle kohoutek se už přemístil zpět do surrealistických obrazů, kam jedině patří.

Číst více

Jak mají lesní školky nakládat s odpady z toalet?

7.12.2021

Na půdě ministerstva životního prostředí proběhla 30. listopadu 2021 důležitá schůzka k tématu kompostování odpadů ze separačních toalet v lesních školkách. Poprvé se nad tímto tématem společně sešli zástupci Státního zdravotního ústavu (SZÚ), odboru odpadů a ochrany vod Ministerstva životního prostředí (MŽP), přírodovědecké fakulty UK, zemědělského technického zkušebního ústavu a samozřejmě zástupkyně ALMŠ. Navíc společnost JRK zprostředkovala přítomnost odborníka na kompostování z Finska.

Číst více

Výdejna od A do Z

20.10.2021

Když chce lesní mateřská škola vydávat dětem stravu, potřebuje výdejnu. Jelikož funguje celoročně venku mimo stavby, není to jen tak. V roce 2020 byla uzákoněna tzv. výdejna lesní mateřské školy (§ 119a zákona 561/2004 Sb.). Co lesní mateřskou školu čeká, když se rozhodne takovou výdejnu zaregistrovat? ALMŠ již několik měsíců řeší první třecí plochy po odmítnutí první výdejny místní hygienickou stanicí. Shrnujeme proto základní představu o funkčním modelu výdejny z pohledu ALMŠ.

Číst více

Když zákony nefungují

7.9.2021

Prošli jste se poslední dobou po lese? Záplava sytě zelené barvy, vůně pryskyřice, praskání drobných větviček pod nohama. Ostrůvky kvetoucích bylin a mokře voňavého mechu. Možná nějaké houby, jedlé, i ty krásné, ale nejedlé. A kolik vodovodních kohoutků jste tam potkali? Ne. Nemyslím nově objevenou černou skládku. Myslím tu klasickou vodovodní baterii, ze které otočením pustíte pitnou vodu.

Číst více

Poslední plošné uzavření MŠ uznal soud nezákonným

2.6.2021

Na konci dubna 2021 podpořila ALMŠ žalobu dívky z lesní MŠ proti nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR z 6. dubna 2021. ALMŠ poskytla jí a jejím zákonným zástupcům právní pomoc, aby nebyla porušována základní práva dětí. 2. června 2021 Nejvyšší správní soud rozhodl, že uzavření MŠ bylo nezákonné.

Číst více

Ve Strategii vzdělávací politiky 2030+ nesmí chybět vzdělávání venku

18.8.2020

Lesní mateřské školy a lesní kluby jsou od 1. března zavřené. Asociace lesních MŠ pokračuje ve snaze prosadit spravedlivé zajištění vzdělávání a péče o děti ze všech typů předškolních zařízení a to co nejdříve to epidemiologická situace dovolí.

Číst více

Novela školského zákona dala zelenou výdejnám lesních MŠ

14.7.2020

Lesní mateřské školy již několik let vzdělávají děti v souladu se školským zákonem. Nyní byla schválena také pravidla školního stravování v lesních mateřských školách, které tak mohou v praxi naplnit všechna kritéria bezpečného stravování podle evropských nařízení a současně vydávat jídlo bez nutnosti budovy.

Číst více